קשת פעילות כוכב

 תופסן על קשת לשימוש בעגלות ילדים וסל קלים כדי לשמור על תינוק

 מיועד לתינוקות מגיל לידה

 תכונות צפצופים, רשרושים ורעשנים