NONA

NONA

גיל: מ- 0 ומעלה

לעגלה שלושה חלקים נפרדים:

-עריסה מרווחת לתינוק

-טיולון לתינוק מגיל 6 חודשים

-סל קל

כיוון ישיבת הילד ניתן לשינוי

גגון גדול ורחב להצללה מירבית

למשענת הגב של הטיולון ידית מתכווננת למספר מצבי ישיבה / שכיבה

5 רצועות בטיחות

פגוש קדמי לטיולון

משענת רגליים מתכווננת

סל רשת גדול ורחב

מעצור אחיד לגלגלים האחוריים, גלגלים אחוריים גדולים

Teddy

עגלת  Teddy

                                               

 • גיל: מ- 0 ומעלה

לעגלה שני חלקים נפרדים:

 • עריסה מרווחת לתינוק
 • טיולון לתינוק מגיל 6 חודשים
 • כיוון ישיבת הילד ניתן לשינוי
 • גגון גדול ורחב להצללה מירבית
 • למשענת הגב של הטיולון ידית מתכווננת למספר מצבי ישיבה / שכיבה
 • 5 רצועות בטיחות
 • פגוש קדמי לטיולון
 • משענת רגליים מתכווננת
 • סל רשת גדול ורחב
 • שני גלגלים קדמיים מסתובבים 3600  עם אפשרות לקיבוע
 • מעצור אחיד לגלגלים האחוריים, גלגלים אחוריים גדולים
 • יכולת קיפול אוטומטי של השילדה יחד עם העריסה או הטיולון לאיחסון נוח וקל
 • בעיצוב חדשני
 • אפשרות להוספת סל קל מדגם לגסי לשלדה עם מתאמים

Moon Light Special

 

עגלת  Moon Light Special

                                               

 • גיל: מ- 0 ומעלה

לעגלה שני חלקים נפרדים:

 • עריסה מרווחת לתינוק
 • טיולון לתינוק מגיל 6 חודשים
 • כיוון ישיבת הילד ניתן לשינוי
 • גגון גדול ורחב להצללה מירבית
 • למשענת הגב של הטיולון ידית מתכווננת למספר מצבי ישיבה / שכיבה
 • 5 רצועות בטיחות
 • פגוש קדמי לטיולון
 • משענת רגליים מתכווננת
 • סל רשת גדול ורחב
 • שני גלגלים קדמיים מסתובבים 3600  עם אפשרות לקיבוע
 • מעצור אחיד לגלגלים האחוריים, גלגלים אחוריים גדולים
 • יכולת קיפול אוטומטי של השילדה יחד עם העריסה או הטיולון לאיחסון נוח וקל
 • בעיצוב חדשני
 • אפשרות להוספת סל קל מדגם לגסי לשלדה עם מתאמים

 

 

 

Milan

‏עגלת Milan

 

 • גיל: מ- 0 ומעלה

לעגלה שני חלקים נפרדים:

 • עריסה מרווחת לתינוק
 • טיולון לתינוק מגיל 6 חודשים
 • כיוון ישיבת הילד ניתן לשינוי
 • גגון גדול ורחב להצללה מירבית
 • למשענת הגב של הטיולון ידית מתכווננת למספר מצבי ישיבה / שכיבה
 • 5 רצועות בטיחות
 • פגוש קדמי לטיולון
 • משענת רגליים מתכווננת
 • סל רשת גדול ורחב
 • שני גלגלים קדמיים מסתובבים 360°  עם אפשרות לקיבוע
 • מעצור אחיד לגלגלים האחוריים, גלגלים אחוריים גדולים
 • יכולת קיפול אוטומטי של השילדה יחד עם העריסה או הטיולון לאיחסון נוח וקל
 • בעיצוב חדשני
 • אפשרות להוספת סל קל מדגם לגסי לשלדה עם מתאמים